Domov dôchodcov Ružomberok

Domov dôchodcov Likavka 10 ponúka možnosť umiesnenia sa seniorom v novootvorenom zariadení s 24 hod. starostlivosťou, možnosť aj manželské páry. Viac info na www.senires.com, tel.: 044-4300065, 0917 937 463. email: info@senires.com