Prenajmeme časť budovy v ZH

Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Žiari nad Hronom, Ul. A. Hlinku 9, ponúka na dlhodobý prenájom časť budovy, približne 100 m2, na tejto adrese. Bližšie informácie o prenájme a jeho podmienkach získate na telefónnom čísle: 0903 549 406. email: