Prenájom miestnosti

Dám do prenájmu menšiu časť kancelárie v Kremnici. T: 0905 930 166 email: zuzi.bahnova@gmail.com