Pod názvom Naše mesto začal tento dvojtýždenník vychádzať v roku 1985 (najskôr ako mesačník). Po dvojročnej prestávke vychádza od roku 2006 pod súčasným názvom Mestské noviny a prináša aktuality z mesta, samosprávy, kultúry, školstva a športu, informuje o nadchádzajúcich i uskutočnených podujatiach a akciách v meste. Mestské noviny dostávajú zdarma do poštových schránok pravidelne všetky domácnosti v meste.

Vydavateľom je mesto Žiar nad Hronom, za ich riadenie a obsah je zodpovedný šéfredaktor. Mestské noviny sa riadia zásadami Etického kódexu novinára schváleného Slovenským syndikátom novinárov.

Mestské noviny č. 12/2024

Mestské noviny č. 12/2024

Mesto testuje robotické kosačky. Prvotné kosenie prebieha v parku, pomôcť by mohli aj inde. Hugo Repáň otvoril recyklačnú linku na cigaretové ohorky. Ako bude vyzerať Kultúrne leto v Žiari nad Hronom. Maduar v Žiari odpáli 90´s festival. Seniori...

Najnovšie inzeráty

28.06.2024 15:15:48

Predám auto Renault Megane

27.06.2024 14:08:22

Podnájom 1 izba

04.03.2024 08:09:48

Predám doma tkané pokrovce

04.03.2024 08:05:53

Predám detský paplón

11.12.2023 08:56:17

Predám miešačku na 5 fúrikov

11.12.2023 08:55:39

Predám 4,5 kW cirkulár

11.12.2023 08:54:41

Predám zánovný matrac

09.11.2023 07:35:13

Detský paplón

09.11.2023 07:33:32

Tvrdené sklo

25.10.2023 08:32:21

Kúpim staré vianočné ozdoby

27.06.2023 07:20:22

Likvidácia starého nábytku

01.06.2023 09:17:02

Kúpim kvitnúce kiwi

26.05.2023 09:16:26

Predám PEUGEOT 5008

14.03.2023 09:51:38

Kúpim záhradku pod Kauflandom

14.02.2023 12:51:20

Predám akvárium a iné veci

01.02.2023 13:37:39

Pripravím vašu záhradu

01.02.2023 08:18:25

Predám 2 nové paplóny

14.12.2022 08:13:13

Predám nové paplóny

29.11.2022 08:25:11

Garsónka na predaj

23.11.2022 12:11:21

Predám zimné pneumatiky

09.11.2022 13:15:50

Kúpim detské lyže

Mestské noviny, dvojtýždenník mesta Žiar nad Hronom, vydáva mesto Žiar nad Hronom, so sídlom na Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, adresa redakcie: Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom. Registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3792/09, ISSN 1339-1771, IČO: 00 321 125. Redaktor: Lenka Tužinská, telefón: 045/678 71 75, e-mail: lenka.tuzinska@ziar.sk. Šport, e-mail: mn@ziar.sk. Grafická úprava: Michal Černaj, telefón: 045/678 71 35, e-mail: michal.cernaj@ziar.sk. Foto: Dušan Pethö. Tlač: Tlačiareň Petit Press, a. s. Kopčianska 22, 851 01 Bratislava - Petržalka. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, grafov, fotografií grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov. Vlastníkom a vydavateľom periodika k 31.12.2011 je mesto Žiar nad Hronom.