Inzercia

Plošná inzercia v Mestských novinách

Dajte o sebe vedieť prostredníctvom Mestských novín Žiar nad Hronom, ktoré vychádzajú v náklade 7620 kusov. Distribuované sú do každej domácnosti v meste Žiar nad Hronom zadarmo.

Cenník inzercie

  • 48,4 x 71,7 mm – 49 eur
  • 100,8 x 71,7 mm – 79 eur
  • 100,8 x 100,8 mm – 89 eur
  • 141,7 x 100,8 mm – 109 eur
  • 153,2 x 109 mm – 119 eur
  • 85 x 258 mm (1/4 strany na šírku) – 159 eur
  • 113,3 x 258 mm (1/3 strany na šírku) – 199 eur
  • 170 x 258 mm (pol strany) – 299 eur
  • 340 x 258 mm (celá strana) – 499 eur

Inzerát uverejnený na poslednej strane: +50 %. Inzerát s opakovaním 2 – 6x: zľava 10%. Inzerát s opakovaním nad 6x: zľava 20%.

Inzeráty treba mailom poslať na adresu: mn@ziar.sk alebo lenka.tuzinska@ziar.sk.

Inzerát je potrebný zaslať vždy najneskôr do uzávierky e-mailom. Opakovanie inzerátu je potrebné vopred ohlásiť, resp. objednať.

Telefonický kontakt na redakciu: 045/678 71 75, 045/678 71 35.

Adresa redakcie:

Mestské noviny
Nám. Matice slovenskej 8
(Biely dom, 6. poschodie)
965 01  Žiar nad Hronom


Riadková inzercia v Mestských novinách

Riadková občianska inzercia je na webovej stránke novín aj v novinách uverejňovaná zdarma.

Podať si ju môžete osobne v redakcii Mestských novín, telefonicky na čísle: 045/678 71 75 alebo prostredníctvom formulára.

Inzeráty sú na webovej stránke zverejnené do odvolania a v prípade uverejnenia v novinách si vyhradzujeme právo zverejniť inzeráty iba v prípade, že je na to priestor.