Doveziem zeminu a kompost

Doveziem zeminu aj kompost, záhradka, úprava terénu atď. Veľké aj malé množstvo. Najnižší odber zeminy po 9 t s dovozom. Odber kompostu po 1 200 litrov s dovozom alebo osobne. T. 0949 116 085 email: vacommunity@gmail.com