Hľadám menší byt do podnájmu do 250 € urýchlene!

Hľadám byt čo najrýchlejšie na nasťahovanie. ZH, Hliník nad Hronom, Ladomer. T: 0919 344 302 email: