Hľadám odznak so znakom mesta Žiar

Kto zo zberateľov odznakov s heraldickými znakmi miest a obcí ponúkne na výmenu (za české) odznak mesta Žiar nad Hronom, prípadne Banskej Štiavnice, Novák či Dudiniec? Kontakt: Emil Šafář, U fary 41, 273 08 Pchery u Kladna, e-mail: emil.safar@gmail.com. email: