Komplexné vedenie účtovníctva a miezd

Ekonomické centrum ponúka služby ekonomického charakteru. Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, DPH priznaní, súhrnných výkazov, štastických výkazov, účtovné závierky. Mgr. Tomáš Fábry. T: 0904 979 008 email: info@ekonomickecentrum.sk