Lacný prenájom kancelárskych priestorov

Dám do prenájmu kancelársky priestor za náklady. Tzn. nájomné = výške nákladov spojených s užívaním (spotreba vody, elektrickej energie, tepla, odvoz odpadu). T: 0905 200 270 email: