Opatrím malé dieťa

Opatrím malé dieťa od 7. mesiaca a staršie, na 8 hod. úväzok. V nutných prípadoch poskytnem službu aj v sobotu a nedeľu. V prípade zamestnanosti rodičov prijmem aj kratší pracovný úväzok (2 – 3 hod.), doprovod detí do MŠ, ZŠ, ZUŠ, príp. vyzdvihnutie zo ŠKD. Poskytnem aj dozor pri príprave do školy (dom. úlohy). T: 0918 557 329 email: