Ponúkam výučbu poľštiny

Výučba poľštiny - preklady. T: 0907 368 148 email: konja@centrum.sk