Predám dobrodružné zošity

Predám dobrodružné zošity – č. 1, 2, 4/1998. Cena: 0,70 €/kus. James R. Bond Jr. – č. 3, 5/1997. Cena: 0,50 €/kus. P. White – Pod oblohou Mexika. Cena: 1 €. Sinclair – Skřet s pařáty. Cena: 0,70 €. Dr. Norden – cena: 0,30 €. Rodokaps – Tri v jednom – 1/1993. Cena:1 €. Unger – Poslední útočiště. Cena: 0,70 €. T: 0902 828 424 email: