Predám pozemky v k. ú. Horné Opatovce

Ponúkam na odpredaj pozemky v k. ú. Horné Opatovce, CKN parcela č. 346, 347, vo výmere 2 659 m2. Pozemky sú predurčené ú. p. na zastavanie. T: 0908 406 999