Predám pozemok pre výstavbu rodinného domu

Predám pozemok p.č. 601/2 (záhrada) pre účel výstavby rodinného domu v extraviláne obce Dolná Trnávka (k.ú. Dolná Trnávka). Parcela 601/2 má 980m2. Cena: 12,24€/1m2. (Celková cena: 12 000 €). Prístupová komunikácia (parcela č. 601/10, ostatná plocha) bude pre vlastníka pozemku v podiele 1/5 - spoluvlastníctvo majiteľov pozemkov 601/2,3,4,8,9 - viz. mapka. Na komunikáciu a napojenie sa na inžinierske siete (voda, elektrina, plyn,...) bola vypracovaná projektová dokumentácia, je zahrnutá v cene pozemku. V blízkosti pozemku sa nachádza futbalové ihrisko, kostol. Vzdialenosť do najbližšieho mesta je 7 km (Žiar nad Hronom) - kompletná občianska vybavenosť. Napojenie sa na inžinierske siete a všetky výdavky spojené s kúpou/predajom (vklad do katastra,...) si hradí kupujúci. Kontakt: 0948 507 510, gula1982@gmail.com email: gula1982@gmail.com