Predám trvalé trávnaté porasty

Predám TTP v katastri Žiar nad Hronom, pri Lutilskom potoku vo výmere 1038 m2 a 4294 m2. T: 0903 959 874 email: l.krsakova@chello.sk