Prenajmem garáž

Dlhodobo dám do prenájmu garáž pri poľnohospodárskom družstve v ZH. Výška nájmu 40 € mesačne, platba polročne vopred. T: 0903 127 749 email: dusan.berkes.pzh@3s.land.gov.sk