Prenájom garáže za STS Žiar nad Hronom

Dám do prenájmu garáž za STS v Žiari nad Hronom. T: 0904 540 332 email: schwarz@tuzo.sk