Prenájom nebytových priestorov

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Žiari nad Hronom so sídlom na Jilemnického ulici číslo 1282 dňom 6. júna 2016 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov - školský bufet. Všetky ostatné informácie nájdete na webovej stránke školy www.hotelovkazh.edupage.org alebo na telefónnom čísle 045/672 4450. email: