Prenájom

Dám do prenájmu nebytový priestor v Dome služieb, 13 m2. Cena: 150 € vrátane energií, príp. predám. T: 0907 434 490 email: