Prijmem predavačku

Prijmem predavačku na predaj zmrzliny do stánku na Ul. Dr. Janského (pri nemocnici). T: 0905 368 386 email: