Prijmem šikovnú krajčírku

Prijmem šikovnú krajčírku. T: 0905 921 397 email: