Staré melódie

Staré melódie z rokov 50-tych – 60-tych, napr. Babička, nauč mne Charleston, Cestár a pod. Kúpim za rozumnú cenu na CD alebo na MP3. Zn. Spomienky. Ďakuje dôchodca – muzikant. T: 0915 880 355 email: