Vezmem do prenájmu garáž v ZH

Vezmem do prenájmu garáž v ZH, okrem lokality na Kortine. T: 0907 216 593 email: