Zmena adresy veterinárnej ošetrovne

Zmena adresy veterinárnej ošetrovne: MVDr. Petra Schmidtova, M. Chrásteka 25, ZH (vedľa polície). T: 0907 598 608 email: